Anslag/bevis : Sociala utskottet

Organ
Sociala utskottet
Sammanträdesdatum
2021-06-07
Paragrafer
100 - 127
Datum då anslaget sätts upp
2021-06-07
Datum då anslaget tas ned
2021-06-29
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-06-07 till 2021-06-28
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Sociala utskottet, information@heby.se