Anslag/bevis : Sociala utskottet

Organ
Sociala utskottet
Sammanträdesdatum
2021-08-02
Paragrafer
130-131
Datum då anslaget sätts upp
2021-08-03
Datum då anslaget tas ned
2021-08-25
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-08-03 till 2021-08-24
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Annelie Svärd
Kontakt
Sociala utskottet, information@heby.se