Kungörelse : Sociala utskottet

Organ
Sociala utskottet
Sammanträdesdatum
2018-08-28
Paragrafer
109 - 122
Datum då anslaget sätts upp
2018-08-28
Datum då anslaget tas ned
2018-09-19
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-08-28 till 2018-09-18
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Sociala utskottet, information@heby.se