Kungörelse : Sociala utskottet

Organ
Sociala utskottet
Sammanträdesdatum
2018-09-06
Paragrafer
123
Datum då anslaget sätts upp
2018-09-06
Datum då anslaget tas ned
2018-09-28
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-09-06 till 2018-09-27
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Sociala utskottet, information@heby.se