Anslag/bevis : Sociala utskottets protokoll

Organ
Sociala utskottet
Sammanträdesdatum
2021-07-05
Paragrafer
128-129
Datum då anslaget sätts upp
2021-07-05
Datum då anslaget tas ned
2021-07-27
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-07-05 till 2021-07-26
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Sociala utskottet, information@heby.se