Anslag/bevis : Trygghetsrådet

Organ
Trygghetsrådet
Sammanträdesdatum
2020-05-19
Paragrafer
6-9
Datum då anslaget sätts upp
2020-06-18
Datum då anslaget tas ned
2020-07-08
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-06-17 till 2020-07-08
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Trygghetsrådet, information@heby.se
Relaterade dokument