Kungörelse : Trygghetsrådet

Organ
Trygghetsrådet
Sammanträdesdatum
2019-11-05
Paragrafer
19 - 23
Datum då anslaget sätts upp
2019-11-14
Datum då anslaget tas ned
2019-12-06
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-11-14 till 2019-12-05
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Trygghetsrådet, information@heby.se
Relaterade dokument