Anslag/bevis : Trygghetsrådet

Organ
Trygghetsrådet
Sammanträdesdatum
2020-09-15
Paragrafer
10 - 12
Datum då anslaget sätts upp
2020-09-28
Datum då anslaget tas ned
2020-10-19
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-09-28 till 2020-10-18
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Trygghetsrådet, information@heby.se
Relaterade dokument