Anslag/bevis : Trygghetsrådet

Organ
Trygghetsrådet
Sammanträdesdatum
2021-03-22
Paragrafer
1 - 5
Datum då anslaget sätts upp
2021-03-22
Datum då anslaget tas ned
2021-04-13
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-03-22 till 2021-04-12
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Trygghetsrådet, information@heby.se
Relaterade dokument