Anslag/bevis : Trygghetsrådet

Organ
Trygghetsrådet
Sammanträdesdatum
2021-05-04
Paragrafer
6 - 9
Datum då anslaget sätts upp
2021-05-24
Datum då anslaget tas ned
2021-06-15
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-05-24 till 2021-06-15
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Trygghetsrådet, information@heby.se
Relaterade dokument