Anslag/bevis : Trygghetsrådet

Organ
Trygghetsrådet
Sammanträdesdatum
2019-03-21
Paragrafer
1 - 7
Datum då anslaget sätts upp
2019-04-23
Datum då anslaget tas ned
2019-05-15
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-04-23 till 2019-05-14
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Eva-Linnéa Eriksson
Kontakt
Trygghetsrådet, information@heby.se