Kungörelse : Utbildningsnämnden

Organ
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2018-11-30
Paragrafer
121-137
Datum då anslaget sätts upp
2018-11-30
Datum då anslaget tas ned
2018-12-22
Sekreterare
Alexander Anthin
Kontakt
Utbildningsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument