Kungörelse : Utbildningsnämnden

Organ
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2018-12-14
Paragrafer
138-154
Datum då anslaget sätts upp
2018-12-17
Datum då anslaget tas ned
2019-01-08
Sekreterare
Alexander Anthin
Kontakt
Utbildningsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument