Kungörelse : Utbildningsnämnden

Organ
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2019-01-16
Paragrafer
1-15
Datum då anslaget sätts upp
2019-01-22
Datum då anslaget tas ned
2019-02-13
Sekreterare
Alexander Anthin
Kontakt
Utbildningsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument