Kungörelse : Utbildningsnämnden

Organ
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2019-02-15
Paragrafer
16 - 26
Datum då anslaget sätts upp
2019-02-15
Datum då anslaget tas ned
2019-03-09
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-02-15 till 2019-03-08
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Utbildningsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument