Kungörelse : Utbildningsnämnden

Organ
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2019-03-20
Paragrafer
27-40
Datum då anslaget sätts upp
2019-03-25
Datum då anslaget tas ned
2019-04-16
Sekreterare
Alexander Anthin
Kontakt
Utbildningsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument