Kungörelse : Utbildningsnämnden

Organ
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2019-04-12
Paragrafer
41-55
Datum då anslaget sätts upp
2019-04-17
Datum då anslaget tas ned
2019-05-09
Sekreterare
Alexander Anthin
Kontakt
Utbildningsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument