Kungörelse : Utbildningsnämnden

Organ
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2019-05-10
Paragrafer
56-59
Datum då anslaget sätts upp
2019-05-10
Datum då anslaget tas ned
2019-06-01
Förvaringsplats för protokollet
Heby kommunkontor
Sekreterare
Alexander Anthin
Kontakt
Utbildningsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument