Kungörelse : Utbildningsnämnden

Organ
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2019-08-23
Paragrafer
84-95
Datum då anslaget sätts upp
2019-08-27
Datum då anslaget tas ned
2019-09-18
Förvaringsplats för protokollet
Heby kommunkontor
Sekreterare
Alexander Anthin
Kontakt
Utbildningsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument