Kungörelse : Utbildningsnämnden

Organ
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2019-09-11
Paragrafer
96-107
Datum då anslaget sätts upp
2019-09-17
Datum då anslaget tas ned
2019-10-09
Sekreterare
Alexander Anthin
Kontakt
Utbildningsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument