Anslag/bevis : Utbildningsnämnden

Organ
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-01-22
Paragrafer
1-11
Datum då anslaget sätts upp
2020-01-29
Datum då anslaget tas ned
2020-02-20
Förvaringsplats för protokollet
Heby kommunkontor
Sekreterare
Alexander Anthin
Kontakt
Utbildningsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument