Anslag/bevis : Utbildningsnämnden

Organ
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-03-20
Paragrafer
27-40
Datum då anslaget sätts upp
2020-03-25
Datum då anslaget tas ned
2020-04-16
Förvaringsplats för protokollet
Heby kommunkontor
Sekreterare
Alexander Anthin
Kontakt
Utbildningsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument