Anslag/bevis : Utbildningsnämnden

Organ
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-04-17
Paragrafer
41-50
Datum då anslaget sätts upp
2020-04-22
Datum då anslaget tas ned
2020-05-14
Förvaringsplats för protokollet
Heby kommunkontor
Sekreterare
Alexander Anthin
Kontakt
Utbildningsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument