Anslag/bevis : Utbildningsnämnden

Organ
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-06-03
Paragrafer
60-74
Datum då anslaget sätts upp
2020-06-03
Datum då anslaget tas ned
2020-06-25
Förvaringsplats för protokollet
Heby kommunkontor
Sekreterare
Alexander Anthin
Kontakt
Utbildningsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument