Anslag/bevis : Utbildningsnämnden

Organ
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-08-21
Paragrafer
75-89
Datum då anslaget sätts upp
2020-08-27
Datum då anslaget tas ned
2020-09-18
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-08-27 till 2020-09-17
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Rebecka Berg
Kontakt
Utbildningsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument