Anslag/bevis : Utbildningsnämnden

Organ
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-18
Paragrafer
64 - 78
Datum då anslaget sätts upp
2021-03-25
Datum då anslaget tas ned
2021-04-16
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-03-25 till 2021-04-15
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Rebecka Berg
Kontakt
Utbildningsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument