Anslag/bevis : Utbildningsnämnden

Organ
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-23
Paragrafer
79 - 92
Datum då anslaget sätts upp
2021-04-29
Datum då anslaget tas ned
2021-05-21
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-04-29 till 2021-05-20
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Rebecka Berg
Kontakt
Utbildningsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument