Anslag/bevis : Utbildningsnämnden

Organ
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-05-21
Paragrafer
93-110
Datum då anslaget sätts upp
2021-05-25
Datum då anslaget tas ned
2021-06-16
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-05-25 till 2021-06-15
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Rebecka Berg
Kontakt
Utbildningsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument