Anslag/bevis : Utbildningsnämnden

Organ
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-06-18
Paragrafer
111 - 128
Datum då anslaget sätts upp
2021-06-24
Datum då anslaget tas ned
2021-07-16
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-06-24 till 2021-07-15
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Rebecka Berg
Kontakt
Utbildningsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument