Kungörelse : Utbildningsnämnden

Organ
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2018-09-13
Datum då anslaget sätts upp
2018-09-13
Datum då anslaget tas ned
2018-10-05
Sekreterare
Alexander Anthin
Kontakt
Utbildningsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument