Kungörelse : Utbildningsnämnden

Organ
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2018-10-22
Paragrafer
109
Datum då anslaget sätts upp
2018-10-22
Datum då anslaget tas ned
2018-11-13
Sekreterare
Alexander Anthin
Kontakt
Utbildningsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument