Anslag/bevis : Utbildningsnämnden – protokoll

Organ
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-11-19
Paragrafer
168 - 175
Datum då anslaget sätts upp
2021-11-23
Datum då anslaget tas ned
2021-12-15
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-11-23 till 2021-12-14
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Rebecka Berg
Kontakt
Utbildningsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument