Kungörelse : Utställning av Avfallsplan och föreskrifter

Organ
Vafab
Sammanträdesdatum
2019-03-25
Datum då anslaget sätts upp
2019-03-25
Datum då anslaget tas ned
2019-04-23
Kontakt
Vafab
Övrig information

Varje kommun måste enligt lag ha en renhållningsordning som består av avfallsplan och föreskrifter. Avfallsplanen sätter målen för hur avfallet ska hanteras för nå ett hållbart samhälle och föreskrifterna är ett medel för att nå dessa mål. Föreskrifterna tydliggör även vem som är ansvarig för vad; kommunen, den enskilde eller VafabMiljö.

Samtliga kommuner i Västmanland samt Heby och Enköping har gemensamt bildat ett kommunalförbund, VafabMiljö. VafabMiljö ansvarar därför för den strategiska planeringen av avfallshantering i dessa kommuner

Ett förslag till renhållningsordning har tagits fram och ställs ut i minst fyra veckor i samtliga kommuner under perioden januari till april 2019. Datumen för utställningen varierar mellan kommunerna. Utställningen genomförs för att allmänheten ska få ett tillfälle att vara med och påverka de planer kommunen beslutar om. I Heby kommun ställs planen och föreskrifterna ut från och med 25/3 till och med 23/4. Du har möjlighet att besöka en fysisk utställning i biblioteken i Heby, Tärnsjö och Östervåla under vecka 14. Du kan också läsa underlaget på VafabMiljös hemsida, Vafabmiljo.se/avfallsplanen. Under utställningstiden har du möjlighet att tycka till om det som föreslås. Det kan du göra genom att gå in på vafabmiljö.se/avfallsplanen, under rubriken Let´s talk rubbish finns möjlig skicka dina tankar och funderingar till oss.

I avfallsplanen föreslås mål för hur vi tillsammans kan bidra till att minska våra avfallsmängder, göra det enklare att sortera ut förpackningar från det brännbara avfallet och öka återanvändandet av saker. Där finns också förslag på att minska mängden engångsartiklar när du köper hämtmat och på att sopsanden ska återanvändas. Många fler mål hittar du i avfallsplanen som du hittar på VafabMiljo.se.

Du är välkommen att hjälpa till så att vi tillsammans kan ta fram bra mål och åtgärder! Läs om de olika målområden och tyck till. Tack för dina synpunkter!

Enligt tidplanen för Renhållningsordningen ska kommunfullmäktige fatta beslut om avfallsplanen under hösten 2019 så att den börjar gälla år 2020.