Anslag/bevis : Valnämnd

Organ
Valnämnden
Sammanträdesdatum
2018-09-12
Paragrafer
25 - 26
Datum då anslaget sätts upp
2018-10-09
Datum då anslaget tas ned
2018-10-31
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-10-09 till 2018-10-30
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Heby
Sekreterare
Marie Löfgren
Kontakt
Valnämnden
Relaterade dokument