Anslag/bevis : Valnämnden 2019-05-07

Organ
Valnämnden
Sammanträdesdatum
2019-05-07
Paragrafer
17-23
Datum då anslaget sätts upp
2019-05-08
Datum då anslaget tas ned
2019-05-30
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-05-08 till 2019-05-29
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Kontakt
Valnämnden
Relaterade dokument