Kungörelse : Valnämnden

Organ
Valnämnden
Sammanträdesdatum
2019-02-28
Paragrafer
1-16
Datum då anslaget sätts upp
2019-03-01
Datum då anslaget tas ned
2019-03-25
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-03-01 till 2019-03-22
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Marie Löfgren
Kontakt
Valnämnden
Relaterade dokument