Kungörelse : Vård- och omsorgsnämnden

Organ
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2018-08-22
Paragrafer
87 - 101
Datum då anslaget sätts upp
2018-08-28
Datum då anslaget tas ned
2018-09-19
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-08-28 till 2018-09-18
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Vård- och omsorgsnämnden, information@heby.se