Kungörelse : Vård- och omsorgsnämnden

Organ
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2018-09-19
Paragrafer
102 - 121
Datum då anslaget sätts upp
2018-09-25
Datum då anslaget tas ned
2018-10-17
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-09-25 till 2018-10-16
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Vård- och omsorgsnämnden, information@heby.se