Kungörelse : Vård- och omsorgsnämnden

Organ
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2018-10-10
Paragrafer
§§ 123, 130
Datum då anslaget sätts upp
2018-10-10
Datum då anslaget tas ned
2018-11-01
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-10-10 till 2018-10-31
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Vård- och omsorgsnämnden, information@heby.se