Kungörelse : Vård- och omsorgsnämnden

Organ
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2018-10-12
Paragrafer
§§ 122-137
Datum då anslaget sätts upp
2018-10-12
Datum då anslaget tas ned
2018-11-03
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-10-12 till 2018-11-02
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tinggatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Vård- och omsorgsnämnden, information@heby.se