Kungörelse : Vård- och omsorgsnämnden

Organ
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2018-11-21
Paragrafer
138 - 154
Datum då anslaget sätts upp
2018-11-30
Datum då anslaget tas ned
2018-12-22
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-11-30 till 2018-12-21
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Vård- och omsorgsnämnden, information@heby.se