Kungörelse : Vård- och omsorgsnämnden

Organ
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2018-12-12
Paragrafer
163-166
Datum då anslaget sätts upp
2018-12-12
Datum då anslaget tas ned
2019-01-03
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-12-12 till 2019-01-02
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Vård- och omsorgsnämnden, information@heby.se