Kungörelse : Vård- och omsorgsnämnden

Organ
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2018-12-12
Paragrafer
155-162, 167-175
Datum då anslaget sätts upp
2018-12-17
Datum då anslaget tas ned
2019-01-08
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-12-17 till 2019-01-07
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Vård- och omsorgsnämnden, information@heby.se