Kungörelse : Vård- och omsorgsnämnden

Organ
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2019-01-16
Paragrafer
3, 5, 12, 18.
Datum då anslaget sätts upp
2019-01-16
Datum då anslaget tas ned
2019-02-07
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-01-16 till 2019-02-06
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Vård- och omsorgsnämnden, information@heby.se