Kungörelse : Vård- och omsorgsnämnden

Organ
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2019-01-16
Paragrafer
1-23
Datum då anslaget sätts upp
2019-01-24
Datum då anslaget tas ned
2019-02-15
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-01-24 till 2019-02-14
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Vård- och omsorgsnämnden, information@heby.se