Kungörelse : Vård- och omsorgsnämnden

Organ
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2019-02-20
Paragrafer
24 - 43
Datum då anslaget sätts upp
2019-02-22
Datum då anslaget tas ned
2019-03-16
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-02-22 till 2019-03-15
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Vård- och omsorgsnämnden, information@heby.se