Kungörelse : Vård- och omsorgsnämnden

Organ
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2019-03-20
Paragrafer
49, 52
Datum då anslaget sätts upp
2019-03-20
Datum då anslaget tas ned
2019-04-11
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-03-20 till 2019-04-10
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Vård- och omsorgsnämnden, information@heby.se