Anslag/bevis : Vård- och omsorgsnämnden

Organ
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-01-22
Paragrafer
1 - 21
Datum då anslaget sätts upp
2020-01-27
Datum då anslaget tas ned
2020-02-18
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-01-27 till 2020-02-17
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Vård- och omsorgsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument