Anslag/bevis : Vård- och omsorgsnämnden

Organ
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-03-18
Paragrafer
37-55
Datum då anslaget sätts upp
2020-03-24
Datum då anslaget tas ned
2020-04-15
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-03-24 till 2020-04-14
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Vård- och omsorgsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument