Anslag/bevis : Vård- och omsorgsnämnden

Organ
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-04-16
Paragrafer
56 - 73
Datum då anslaget sätts upp
2020-04-21
Datum då anslaget tas ned
2020-05-13
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-04-21 till 2020-05-12
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Vård- och omsorgsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument